Organisation

FN-Arkitekter a/s beskæftiger 5-8 medarbejdere. Grundstammen af medarbejdere har en solid baggrund enten som arkitekter eller som bygningskonstruktører.

Flere har været beskæftiget i faget gennem mange år, og er garanti for stor erfaring og faglig indsigt.

Samarbejdspartnere

FN-Arkitekter a/s har et omfattende netværk af samarbejdspartnere, gennem hvilke det gør det muligt at løse alle typer af opgaver optimalt. Den til enhver tid krævede ekspertise vil blive indhentet i nødvendigt omfang.

Kvalitetsstyring

FN-Arkitekter a/s udfører dokumenteret kvalitetssikring af egne ydelser ved hjælp af tegnestuens kvalitetssikringssystem – beskrevet i tegnestuen kvalitetssikringshåndbog.

Miljørigtig projektering

FN-Arkitekter a/s projekterer efter Miljøhåndbogen udarbejdet af FRI, PAR, DTI og SB. I tilfælde hvor bygherren har særlige miljøkrav, integreres disse i den almindelige miljørigtige projektering.

Ved projektering lægges der særlig vægt på:

  • Miljøvenlig materialer
  • Ressourcebesparende konstruktioner
  • Energi- og vandforbrug i daglig drift
  • Byggeriets indeklima og driftspersonalets arbejdsforhold
FN-ARKITEKTER A/S